Verkiezingsprogramma Jouw Haarlem

Het kan wél.

Jouw Haarlem is een lokale beweging waar iedereen
welkom is. Wie dat wil, kan zonder lidmaatschap meepraten en
meebeslissen. 

Jouw Haarlem staat open voor creatieve, concrete oplossingen die bijdragen aan een betere en aantrekkelijker stad: wij zijn een beweging zonder partijpolitieke ballast. 

We staan voor een stad waar de overheid er is voor de mensen. Of dat nu een ondernemer is of iemand die een beetje hulp nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Want samen maken we het verschil!

Lees meer over onze standpunten in Jouw Visie.