DE KANDIDATENLIJST VAN JOUW HAARLEM

Met veel plezier presenteert Jouw Haarlem de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met een mix van talentvolle nieuwkomers en ervaren krachten is Jouw Haarlem ervan overtuigd het vertrouwen van veel stadgenoten te kunnen winnen.

Als echte lokale partij is Jouw Haarlem er trots op dat de kandidaten diverse achtergronden hebben en ook maatschappelijk actief zijn in onze stad.

Jouw Haarlem heeft er daarom groot vertrouwen in dat zij de stem van de Haarlemse burgers uitstekend zullen vertolken in de gemeenteraad.

De eerste 10 kandidaten

De lijst wordt aangevoerd door de oprichter en huidig fractievoorzitter van Jouw Haarlem, Moussa Aynan. Hij is de gedreven voorman, durft zich uit te spreken over grote maatschappelijke vraagstukken zoals de noodzaak van woningbouw aan de stadsranden als alternatief voor het volbouwen van de bestaande wijken. Tegelijkertijd zet hij zich onvermoeibaar in om alledaagse problemen van Haarlemmers aan de kaak te stellen. In de afgelopen vier jaar heeft hij Jouw Haarlem uitgebouwd tot een brede beweging die geworteld is in de stad. De juiste man op de juiste plek.

De nummer 2 op de lijst en hoogste nieuwkomer is Arwen Scholten. Zij is 25 jaar werkzaam als docent in het onderwijs en ruim 10 jaar actief bij de FNV in diverse kaderfuncties. Een gedreven Haarlemse Mug uit het Rozenprieel met een groot hart voor leefbaarheid en buurtgroen.

De nummers 3 en 4 van de lijst zijn ervaren raadsleden. Abid Azannay is jongerenwerker en heeft 12 jaar raadservaring opgedaan in onze stad. Hij is een actieve Haarlemmer die zich inzet voor mensen die zich niet gehoord voelen, met speciale aandacht voor jongeren. Mieke Peetoom is een prettig gepensioneerde consultant en oud-raadslid uit Utrecht waar ze woordvoerder sociaal domein is geweest. Haar hart ligt bij burgerparticipatie, en ze wil zich ervoor inzetten dat Haarlemmers de mogelijkheid krijgen om serieus mee te beslissen over het beleid. Nummer 5 op de kandidatenlijst is Linda Steeman. Zij is werkzaam als vrijwilligerscoördinator bij een Haarlemse onderneming die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In haar vrije tijd zet Linda zich in voor sociale cohesie in haar buurt. Haar passie ligt bij dierenwelzijn en milieu, zo wil ze de ganzenjacht in Schalkwijk graag aanpakken.

Op plek 6 staat Jean-Michel Nelissen. Bekend van nationale en internationale muziekevenementen en bestuurslid van de Vereniging Voor Podiumtechnologie. Zijn focus ligt op Haarlemse ondernemers en zzp’ers. Daarnaast geeft hij belangeloos taekwondo lessen aan 8 tot 80 jarige jongeren. Op plaats 7 vinden we Bert Saan. Hij is duty manager bij de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief geweest bij de Kunstlijn, het COC en Bedrijf en Samenleving. Rina Stroo, huidig commissielid voor Jouw Haarlem in de gemeenteraad, staat op 8. Ze heeft zich daarvoor jarenlang voor de wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt ingezet. De komende periode wil Rina zich vooral richten op leefbaarheid in de wijk. De huidige fractie-assistent Mirjam Touw staat op 9. Zij wil haar kennis en ervaring als wijkverpleegkundige graag in de gemeenteraad inzetten om de problemen waar mensen in de zorg mee te maken hebben, aan te pakken. Daarnaast heeft vergroening van de openbare ruimte haar warme aandacht. Op 10 zien we de voormalig voorzitter van de Haarlemse Participatieraad, Ruth Nelemaat. Zij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijke opvang. Jouw Haarlem is erg blij dat Ruth haar expertise wil inzetten voor de woningbouwopgave en daklozenproblematiek in Haarlem.

De komende tijd zullen we al onze 24 kandidaten nader introduceren.

De volledige lijst
1. Moussa Aynan
2. Arwen Scholten
3. Abid Azannay
4. Mieke Peetoom
5. Linda Steeman
6. Jean-Michel Nelissen
7. Bert Saan
8. Rina Stroo
9. Mirjam Touw
10. Ruth Nelemaat
11. Sjors van Wezel
12. Katja Keesom
13. Frank van de Peppel
14. Giuseppe Orlandini
15. Jessica Assmann-Zwaanswijk
16. Roel Schepers
17. Fredie Kuiper
18. Marcel Tholen
19. Alain Timmers
20. Marijke Lodeweegs
21. Gert-Jan Ankoné
22. Peter Bulsing
23. Samet Sari
24. Pauline van Heuven