Steun Jouw Haarlem

Jouw Haarlem is een politieke beweging waar iedereen welkom is. Wie dat wil, kan zonder lidmaatschap meepraten en meebeslissen. Jouw Haarlem staat open voor creatieve, concrete oplossingen die bijdragen aan een betere en aantrekkelijker stad: wij zijn een beweging zonder partijpolitieke ballast. We staan voor een stad waar de overheid er is voor de mensen. Of dat nu een ondernemer is of iemand die een beetje hulp nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Samen maken we het verschil!

Donaties zijn van harte welkom

Hoeveel kan ik het beste doneren? Jouw Haarlem is afhankelijk van donaties. Met uw donatie kunnen wij actie voeren voor belangrijke verbeterpunten voor Haarlem. Elke donatie is welkom. Wij raden u aan om te steunen naar draagkracht. Uw steun wordt zeer gewaardeerd. Dankzij uw steun kunnen wij er dagelijks met daadkracht tegenaan.

U kunt storten op: NL15ABNA0106659065 t.n.v Jouw Haarlem. U kunt met onderstaand formulier uw storting aankondigen.