Betalen voor je zak?

We kennen ze allemaal, de ondergrondse afvalcontainers. Je houdt je pasje ertegenaan, de klep gaat open, je doet je vuilniszak erin en klaar. Zo gaat dat voor de meeste Haarlemmers. Er zijn echter een paar onverlaten die er misbruik van maken door bijvoorbeeld illegaal bedrijfs- bouw- of sloopafval in de container te storten. 

Om dit probleem aan te pakken stelt het college voor om het aantal klep-openingen van de containers te beperken. Dit betekent dat je dan maximaal 2 of 3 keer per week een zak in de afvalcontainer mag doen. Voor meer gebruik zou je dan extra moeten betalen. Naast de aanpak van het oneigenlijk gebruik zou de maximering tot meer afvalscheiding leiden, wat weer tot minder gebruik van de container leidt.

Het college denkt dat voor de overgrote meerderheid van de huishoudens de 2 of 3 keer per week voldoende is. Maar wij zijn er niet van overtuigd dat het probleem van de illegale dumpingen hiermee aangepakt wordt. Schiet je niet met een kanon op een mug? Immers, het college schrijft zelf dat “uit analyse van cijfers blijkt dat een kleine groep grootgebruikers een onevenredig groot aantal klepopeningen gebruikt voor het aanbieden van restafval.”

Natuurlijk erkennen we het probleem van illegaal afval in de containers. Maar wij denken niet dat je het wangedrag aanpakt met het maximeren van klep-openingen. We zien meer in een aanpak gericht op de misbruikers in plaats van het optuigen van een nieuw systeem voor de gehele stad, dat ook nog eens minimaal 1 miljoen euro gaat kosten. Daarnaast vrezen we dat mensen hun afval naast de containers gaan plaatsen of in de papierbak gaan gooien als ze per zak gaan betalen. Dan zijn we nog verder van huis.

En wat betere afvalscheiding betreft; zet meer gescheiden afvalcontainers dichtbij de bewoners in de buurt. Nu moeten teveel mensen te ver lopen om het gescheiden afval aan te bieden. Maar wij zijn natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan vindt.

De gemeenteraad vergadert hier morgen over om ongeveer 17:40 uur. Het debat is live te volgen via de link https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/live

Terug naar overzicht