Als je 's avonds over de Bolwerken gaat, valt het grote aantal lichtbakken meteen op. De reclamebakken zijn aan lantaarnpalen bevestigd en fel belicht. Jouw Haarlem zou graag zien dat deze lichtbakken worden verwijderd omdat we vinden dat ze niet passen bij de ecologische structuur en de groene oase die de Bolwerken officieel zijn. Ook kunnen de vele lichtbakken automobilisten afleiden. Daarom vroegen we aan het college of het mogelijk is de lichtbakken te laten verwijderen of het contract met de concessiehouder in ieder geval niet te verlengen. Tijdens het vragenuur bleek dat de concessiehouder zich niet aan de afspraken houdt en teveel lichtbakken heeft geplaatst. Daarom moet de helft weggehaald worden. Ook gaat het college na of de lichtbakken niet te fel belicht zijn. Dat is voor nu in ieder geval winst.

Terug naar overzicht