Betaalbare woningen

Haarlem is een fijne stad om in te wonen. We hebben goede culturele voorzieningen, gezellige restaurants en cafés, ruime keus in scholen, gunstige ligging vlak bij Amsterdam en Schiphol en je kunt op de  ets naar het strand. Een stad met veel monumenten, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Haarlem is daardoor populair, wat leidt tot hoge huizenprijzen. Gemiddeld 380.000 euro voor een Haarlems huis is voor veel mensen te duur. Er zijn niet genoeg betaalbare woningen voor de ruim 36.000 woningzoekenden: wachttijden van tien jaar of langer zijn geen uitzondering. Alles bij elkaar jaagt dat veel jongeren en gezinnen de stad uit of de armoede in.
Jouw Haarlem geeft absolute prioriteit aan de bouw van 20.000 extra woningen binnen vijftien jaar. Een Haarlems Deltaplan Volkshuisvesting moet dat mogelijk maken.

Jouw Haarlem wil

• een gemiddelde wachttijd voor een sociale woning van maximaal vier jaar
• ook woningbouw in Waarderpolder, Fuikvaart en het zuidelijk deel van de Poelpolder
• zo snel mogelijk een proef met containerwoningen voor jongeren in de Waarderpolder
• dat kantoren en bedrijfsruimtes die langer dan een jaar leegstaan worden omgebouwd naar woon­ ruimtes
• dat woningcorporaties direct stoppen met de verkoop van goedkope huurwoningen
• dat de gemeente de eigen leegstaande panden aanhoudt en verbouwt tot woningen of ze een andere maatschappelijke bestemming geeft
• afspraken tussen gemeente en woningcorporaties over versnelde bouw van sociale woningen
• dat ten minste de helft van de nieuw te bouwen woningen voor sociale huur beschikbaar is
• sociale woningbouw in de héle stad
• dat de gemeente grond goedkoop aanbiedt aan woningcorporaties in ruil voor de bouw van goedkopere sociale woningen
• dat er gericht verdicht wordt ten behoeve van doorstroming van bewoners van de wijk