Betere bereikbaarheid

Jouw Haarlem wil de stad ook in de toekomst bereikbaar houden en kiest voor een beter regionaal openbaar vervoer. Want files lossen we niet op met extra asfalt of een dure Kennemertunnel onder de kwetsbare Haarlemmerhout. Jouw Haarlem kiest voor slimme oplossingen om het verkeer beter te laten doorstromen, bijvoorbeeld door een groene golf en een wisselstrook op de  essenhals voor de Buitenrustbruggen. We willen de oost­westverbinding en de ontsluiting van de Waarderpolder verbeteren met een tunnel onder de Jan Gijzenvaart, die aansluit op de Weste­ lijke Randweg. Noordelijker zien we graag een aansluiting tussen de Westelijke Randweg en de A9 via de Velserboog. Minder verkeer door de stad is gezonder en prettiger. Behoud van de klinkers op de Dreef hoort daarbij. Een Haarlems Actieplan Bereikbaarheid moet daarvoor zorgen.

Jouw Haarlem wil

• uitwerking van een lightrailverbinding over het spoor tussen Haarlem en Amsterdam met aansluiting op de Amsterdamse metro’s en een lightrailverbinding naar Schiphol
• de lightrailverbinding doortrekken naar Zandvoort, Bloemendaal aan Zee en de IJmond
• géén dure Kennemertunnel onder de monumentale Haarlemmerhout
• wél een Ring voor Noord, door de Waarderweg te ver­ dubbelen en die via een tunnel onder de Jan Gijzenvaart aan te sluiten op de Westelijke Randweg
• geen verdubbeling van de Vondelweg en de Oudeweg
• een betere doorstroming van het verkeer in de stad door een groene golf op doorgaande wegen
• de Amsterdamse Buurten en Parkwijk met elkaar verbinden door een verdiepte Prins Bernhardlaan
• de Prins Bernhardlaan onder het spoor door aansluiten op de Waarderweg
• parkeergarages in het centrum (met uitzondering van de Appelaar) beschikbaar stellen voor binnenstadbewoners
• gratis parkeren in de Cronjégarage, en die beter laten aansluiten op de Cronjéstraat
• de kruising Jansweg-Parklaan vrijgeven voor fietsers die rechtsaf willen
• het besluit over asfalteren van de Dreef terugdraaien