Burgers beslissen mee

Jouw Haarlem vindt het belangrijk dat de overheid luistert naar bewoners, hen laat meepraten over de inrichting van hun wijk en daar geld voor beschikbaar stelt. Bewoners moeten kunnen meebeslissen over belangrijke zaken die de hele stad aangaan, daarom zijn we voor een bindend referendum.

Jouw Haarlem wil

• wijkbudget voor inrichting en beheer van de wijk
• dat Haarlemmers niet alleen meepraten, maar ook meebe­slissen. Dat kan via wijk­ en stadsgesprekken, burgerpanels en enquêtes
• ondersteuning van burgerinitiatieven
• invoering van een bindend referendum