Dienstbare overheid

Een dienstbare overheid stelt bewoners en bezoekers centraal, geeft ze ruimte waar het kan en helpt ze waar het moet. Mogelijkheden gaan voor starre toepassing van de regels. De gemeente is telefonisch goed bereikbaar en aan de balie worden bewoners snel geholpen. Een dienstbare overheid beschouwt een klacht niet als gezeur, maar als een kans om de stad te verbeteren.
Een dienstbare overheid houdt toezicht op taken die zijn uit­ besteed, is open, legt het beleid goed uit aan bewoners en houdt rekening met mensen die niet uit de voeten kunnen met digitale dienstverlening.

Jouw Haarlem wil

• een integere overheid die zich houdt aan de richtlijnen van de Nationale Ombudsman
• dat wie niet overweg kan met internet, schriftelijk of per­soonlijk contact moet kunnen hebben met de gemeente
• dat regelingen eenvoudig zijn aan te vragen
• het bewoners makkelijk maken klachten door te geven over dienstverlening, onderhoud en overlast
• dat het  etsdepot van Cruquius terugverhuist naar Haarlem en een avond per week en in het weekend open is
• toezichthouders bij projecten in de openbare ruimte die door de gemeente zijn uitbesteed
• behoud van de papieren bezoekersschijf