Gezonde leefomgeving

Jouw Haarlem wil een gezonde leefomgeving. Oude woningen willen we klimaatneutraal maken, daarin willen we investeren, zodat ook mensen met een krappe beurs daar voordeel van hebben. Om de uitstoot van CO2 te verminderen, willen we de stad beter bereikbaar maken voor het fietsverkeer. Zo moet er een oplossing komen voor de doorstroming op het Kenne­merplein. Om overlast rondom het NS­station te voorkomen, moeten fietsers hun  fiets beter kunnen stallen. Daarom willen we de stalling aan de Jansweg beter bereikbaar maken voor fietsers uit Haarlem-Noord.

Jouw Haarlem wil

• voorlichting over de duurzaamheidslening: een lening voor Haarlemmers die energiebesparende maatregelen willen nemen in en aan hun woning
• twintig kleine fietsenstallingen in plaats van de drie stal­ lingen in het centrum, die worden onvoldoende gebruikt
•  fietsenstallingen voor buurtbewoners tegen een geringe vergoeding
• stewards in de fietsflat op het Kennemerplein die mensen helpen hun fiets in de bovenste rekken te stallen 
• tweerichtingsverkeer voor fietsers uit Haarlem-Noord onder het spoorviaduct. Daardoor kunnen zij de fietsenstalling aan de Jansweg veiliger bereiken
• tweerichtingsverkeer op het fietspad tussen de Cronjéstraat en het Frans Halsplein
• een fietsroute onder de Prinsenbrug die het centrum via de Catharijnebrug, Harmenjansweg en Figeebrug verbindt met de Waarderpolder
• een betere bescherming van de Hekslootpolder door die op te laten nemen in het Nationaal Natuurnetwerk 
• een bindend referendum over de Dolhuysbrug als fiets­verbinding tussen Haarlem­ Noord en het centrum