Veiligheid en leefbaarheid

Haarlemmers hebben last van zwerfafval, kapotte straatver­lichting, losliggende stoeptegels en foutparkeerders, en ook hangjongeren vormen een bron van overlast, zeker als dat gepaard gaat met criminaliteit. Bewoners krijgen soms onbeschofte en agressieve reacties als ze anderen op hun gedrag aanspreken. Zij denken dat dat komt omdat buren en wijkbewoners elkaar niet meer kennen. Maar ze vinden ook dat er te weinig handhavers en wijkagenten op straat zijn, die in hun ogen bovendien niet altijd dezelfde prioriteiten als zijzelf hebben. Daarom wil Jouw Haarlem meer mensen inzetten voor veiligheid en handhaving en bewoners vragen waar zij dat nodig vinden. Ook wil Jouw Haarlem de band tussen bewoners versterken.

Jouw Haarlem wil

• dat bewoners zelf prioriteiten stellen waar handhaving op ingezet wordt
• meer surveillance en handhaving in de wijken
• voorkomen dat kansarme jongeren afglijden naar criminaliteit: kansen bieden als dat kan, straffen als het moet
• een proef met vrij toegankelijke ondergrondse vuilcontainers om te onderzoeken of dat het zwerfafval vermindert
• klachten over zwerfafval, slechte verlichting en loslig­gende stoeptegels binnen 48 uur verhelpen
• buurtprojecten om de band tussen bewoners te versterken 
• uitwisselingsprogramma’s tussen buurten waardoor bewoners elkaar leren kennen
• in samenwerking met woningbouwcorporaties conciërges aanstellen in flats in Schalkwijk
• vuilcontainers voorzien van een klepje voor klein afval waardoor ze fungeren als een prullenbak