Technische vragen stand van zaken ontwikkelzones (2021/177438)

1) Schipholweg en Europaweg worden vanaf nu blijkbaar als één ontwikkelzone beschouwd. Voorheen waren er 1900 woningen voor Schipholweg en 2760 voor Europaweg gepland. Samen zijn dat 4660 woningen. Maar in de informatienota staan er 3800 gepland. Kunt u het verschil verklaren?

2) Voor de ontwikkelzone Zuidwest staan 2100 woningen gepland (zie o.a. Rapportage Woningbouw 2021). In de informatienota is echter sprake van 1472 woningen. Kunt u dit verschil toelichten?

3) ‘In een periode van groei zal er niet voldaan worden aan het behalen van de Roemernorm’ staat te lezen op bladzijde 4. Wat is de verwachting qua externe inhuur? Wordt de Roemernorm nu wel gehaald?

4) Wat zijn de concrete eisen die het ministerie stelt aan de verplichtingen tot uitvoering van de bouw die te maken hebben met de toekenning van de woningbouwimpuls?

5) Op bladzijde 5 staat dat er uitgegaan wordt van een integrale ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk ambities verwezenlijkt kunnen worden. Een alinea verder staat dat ‘voor alle ontwikkelzones geldt dat er spanning zit in de ambities en het gewenst tempo in relatie tot de beschikbare middelen en capaciteit’. Er lijkt hier sprake van een tegenstelling. Worden er zoveel mogelijk ambities verwezenlijkt of zitten de ambities de realisatie van woningen in de weg?

6) Het projectgebied aan de Korte Verspronckweg zou kansen bieden op de langere termijn. Waarom niet al op de kortere termijn?

7) Klopt het dat er bij de Zijlweg sprake is van 50% sociale huur en 50% duur?

8) Welke aanvraag heeft het college bij de Provincie ingediend voor een bijdrage aan de openbare ruimte rondom de Koepel?

9) Kunt u ons een staatje doen toekomen met een overzicht van het totaalaantal geplande woningen uitgesplitst naar sociale huur-middelduur-duur. De term ‘betaalbaar’ die nu gehanteerd wordt is verwarrend.

Terug naar overzicht