Visie

Jouw Haarlem is een nieuwe politieke beweging waar iedereen welkom is. Wie dat wil, kan zonder lidmaatschap meepraten en meebeslissen. Jouw Haarlem staat open voor creatieve, concrete oplossingen die bijdragen aan een betere en aantrekkelijker stad: wij zijn een beweging zonder partijpolitie­ ke ballast. We staan voor een stad waar de overheid er is voor de mensen. Of dat nu een ondernemer is of iemand die een beetje hulp nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Samen maken we het verschil!

Download de Visie van Jouw Haarlem