Nep-accounts op social media

In verschillende media hebben we kunnen lezen dat uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en Stenden Hogeschool gebleken is dat gemeenten gebruik maken van nep-accounts om met hun burgers mee te kijken.

Daar hebben we de volgende vragen over:

- Heeft de gemeente Haarlem meegedaan aan het bovengenoemde onderzoek?

- Maakt of heeft Haarlem gebruik gemaakt van nep-accounts om met burgers mee te kijken?

- Zo ja, wat was/is het doel van het meekijken, en om hoeveel gevallen gaat het?

- Heeft de gemeente gegevens over mensen opgeslagen?

- Zo ja, om welke gegevens gaat het?

- Zijn er bij de gemeente protocollen voor het online volgen van burgers, al dan niet via nepaccounts?

Terug naar overzicht