Fractie Jouw Haarlem

Onze fractie bestaat uit Moussa Aynan (Fractievoorzitter), Rina Stroo (Commissielid) en Michiel van Reenen (Commissielid).

De fractie wordt ondersteund door Hans Kamerling en Mirjam Touw.

Naast de fractie heeft Jouw Haarlem ook een bestuur dat bestaat uit Roel Schepers, Moussa Aynan en Hans Kamerling.

Ze stellen zich graag aan u voor.


Moussa Aynan

Moussa
Gemeenteraadslid
Commissie Beheer
Commissie Ontwikkeling
Voorzitter Jouw HaarlemHaarlem is ook van jou, vandaar onze naam; Jouw Haarlem. Of het nu gaat om jeugdzorg, bijstand, wonen, sport, fietspaden, lantaarnpalen, bruggen, bomen. Dit zijn allemaal dingen die jou als inwoner aangaan. En allemaal zaken waar de gemeente over gaat. Daarom is het belangrijk dat je als Haarlemmer betrokken bent bij het lokaal bestuur. Zeggenschap over je eigen omgeving is het fundament onder burgerschap. Daarnaast is het cruciaal dat we naar elkaar omzien. Kwetsbare mensen niet aan hun lot overlaten. Een sociale stad is namelijk een sterke stad. En daar zet Jouw Haarlem zich constant voor in. Heb je vragen of wil je ook een steentje bijdragen, mail ons dan op jouwhaarlem@gmail.comRina Stroo

Commissie SamenlevingMichiel van Reenen


Commissie Bestuur

"Ik ben nu 54 en heb al jaren een grote mond over hoe het wél zou moeten. Als rockzanger en tekstschrijver, op Facebook en Twitter. Dus vond ik het wel eens tijd worden om niet aan de zijlijn te blijven, maar met mijn poten in de klei te gaan staan. Toen Moussa me vroeg 'm te helpen, ging ik daar daarom graag op in. En ik probeer dat, net als Moussa en Rina, naar beste vermogen te doen, voor alle Haarlemmers."
chielie@xs4all.nl

Mirjam TouwFractiemedewerker

In 1992 ben ik naar Haarlem verhuisd, ik ben er altijd gebleven en ik ga er nooit meer weg. Voor deze stad en voor deze partij zet ik me graag in. Jouw Haarlem is mijn Haarlem; óns Haarlem.

mirjamtouw.JH@gmail.com.


Hans Kamerling


Fractiemedewerker
Penningmeester Jouw Haarlem

In mijn arbeidzame leven ben ik ruim 41 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Heb altijd gewerkt in Haarlem als leidinggevende fysiotherapeut en was kwaliteitsfunctionaris. Ik ben geboren in de Frans Halsbuurt. In 2018 werd ik voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier en kort daarna van het Wijkraden & Belangenorganisatie Overleg (WBO), dat zijn alle wijkraden van Haarlem-Noord bij elkaar. Op de wijkraadsvergaderingen is de lokale politiek geen onbekende. En ook Jouw Haarlem liet daar regelmatig zijn gezicht zien. Een tijdje geleden werd ik door Jouw Haarlem gevraagd of ik hen wilde komen versterken. Na wat wikken en wegen, besloot ik mij aan te sluiten bij hen. Ik vind dat Jouw Haarlem een helder en pragmatisch programma heeft. Als lokale partij hebben zij oog voor wat nodig is voor de stad en komen op voor kwetsbare Haarlemmers. Ook is het een no-nonsens partij. En dat spreekt mij aan. In mijn nieuwe rol als fractiemedewerker hoop ik de komende tijd een waardevolle bijdrage aan Jouw Haarlem te kunnen leveren. Als er dingen spelen waar u aandacht voor wilt vragen, ben ik via email bereikbaar op hanskamerling.jouwhaarlem@gmail.com.

Wellicht tot ziens in het stadhuis of elders in ons mooie Haarlem en Spaarndam
Roel Schepers


Secretaris Jouw Haarlem
Website en sociale media

Gelijke kansen voor iedereen, een betaalbare woning en een dienstbare overheid. Komen met creatieve en concrete oplossingen die bijdragen aan een betere stad. Dat is Jouw Haarlem en daar zet ik me graag voor in.

Doe je ook mee?