Fractie Jouw Haarlem

Onze fractie bestaat uit Moussa Aynan (Fractievoorzitter), Rina Stroo (Commissielid).

De fractie wordt ondersteund door Hans Kamerling en Mirjam Touw.

Naast de fractie heeft Jouw Haarlem ook een bestuur dat bestaat uit Roel Schepers, Moussa Aynan en Hans Kamerling.

Ze stellen zich graag aan u voor.


Moussa Aynan

Moussa
Gemeenteraadslid
Commissie Beheer
Commissie Ontwikkeling
Commissie Bestuur
Voorzitter Jouw HaarlemHaarlem is ook van jou, vandaar onze naam; Jouw Haarlem. Of het nu gaat om jeugdzorg, bijstand, wonen, sport, fietspaden, lantaarnpalen, bruggen, bomen. Dit zijn allemaal dingen die jou als inwoner aangaan. En allemaal zaken waar de gemeente over gaat. Daarom is het belangrijk dat je als Haarlemmer betrokken bent bij het lokaal bestuur. Zeggenschap over je eigen omgeving is het fundament onder burgerschap. Daarnaast is het cruciaal dat we naar elkaar omzien. Kwetsbare mensen niet aan hun lot overlaten. Een sociale stad is namelijk een sterke stad. En daar zet Jouw Haarlem zich constant voor in. Heb je vragen of wil je ook een steentje bijdragen, mail ons dan op jouwhaarlem@gmail.comRina Stroo

Commissie Samenleving

Ik ben Rina Stroo, geboren in 1962 en getrouwd met Leo Rotteveel.

Sinds mijn derde jaar levensjaar woon ik in Haarlem-Noord.

In 2002 ben ik bij de nieuw op te richten wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt gegaan, met als doel om  de speelplekken net zo toegankelijk te maken als in de Transvaalbuurt, waar twee van onze drie kinderen zijn geboren.

Door de wijkraad ben ik in contact gekomen met de politiek , met name door als wijkraad een beroep te doen op de gemeenteraad om voorstellen van wethouders tegen te houden, zoals de het voorstel om de Vondelweg te verbreden en het voorstel om de Jan Gijzenkade te verbreden.

Ik vind het belangrijk om te zorgen dat de inspraak goed geregeld is en dat de inwoners van Haarlem ook een stem hebben in de plannen voor onze stad.Mirjam TouwFractiemedewerker

In 1992 ben ik naar Haarlem verhuisd, ik ben er altijd gebleven en ik ga er nooit meer weg. Voor deze stad en voor deze partij zet ik me graag in. Jouw Haarlem is mijn Haarlem; óns Haarlem.

mirjamtouw.JH@gmail.com.


Hans Kamerling


Fractiemedewerker
Penningmeester Jouw Haarlem

In mijn arbeidzame leven ben ik ruim 41 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Heb altijd gewerkt in Haarlem als leidinggevende fysiotherapeut en was kwaliteitsfunctionaris. Ik ben geboren in de Frans Halsbuurt. In 2018 werd ik voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier en kort daarna van het Wijkraden & Belangenorganisatie Overleg (WBO), dat zijn alle wijkraden van Haarlem-Noord bij elkaar. Op de wijkraadsvergaderingen is de lokale politiek geen onbekende. En ook Jouw Haarlem liet daar regelmatig zijn gezicht zien. Een tijdje geleden werd ik door Jouw Haarlem gevraagd of ik hen wilde komen versterken. Na wat wikken en wegen, besloot ik mij aan te sluiten bij hen. Ik vind dat Jouw Haarlem een helder en pragmatisch programma heeft. Als lokale partij hebben zij oog voor wat nodig is voor de stad en komen op voor kwetsbare Haarlemmers. Ook is het een no-nonsens partij. En dat spreekt mij aan. In mijn nieuwe rol als fractiemedewerker hoop ik de komende tijd een waardevolle bijdrage aan Jouw Haarlem te kunnen leveren. Als er dingen spelen waar u aandacht voor wilt vragen, ben ik via email bereikbaar op hanskamerling.jouwhaarlem@gmail.com.

Wellicht tot ziens in het stadhuis of elders in ons mooie Haarlem en Spaarndam
Roel Schepers


Secretaris Jouw Haarlem
Website en sociale media

Gelijke kansen voor iedereen, een betaalbare woning en een dienstbare overheid. Komen met creatieve en concrete oplossingen die bijdragen aan een betere stad. Dat is Jouw Haarlem en daar zet ik me graag voor in.

Doe je ook mee?